I. Purchasing Guidance

a. Time:

– Opening time: Monday – Saturday (8:00 – 21:00)
– Receive Order time: Monday – Saturday (8:00 – 19:00 for drink products; 8:00 – 20:00 dry and other products)

b. Order method

Step 1 : Selecting.
– Choose the product that you want to buy -> Select number of products -> Press Add to Cart.
– At the Cart, you can update number of product that you need to buy, if you want to remove any product, you just need to click on “Remove this product” then you click on “Update”.
Step 2 : When you finished Selecting, you click on “Pay”. Fill in your information and choose payment method, we will contact you right after receiving your order.
– Contact: (+84)97.972.5810 hoặc (+84)98.566.6810
– Email: cskh@nguyenyen.vn

II. Delivery Policy

a. Within Hochiminh City:

– Within 2-3 hours after you finished your order, Nguyen Yen will deliver the product to the address that you filled in.
– Free shipping for order above 500.000vnđ or 30$.
– Nguyen Yen will use the service from the third party, shipping free will be depended on real fee.

b. Other areas:

– Nguyen Yen will inform you about delivery time depending on specific area. Normally, delivery time will take 3-6 days depending on each area.
– Shipping fee will depend on real fee of delivery service.

With the desire to serve customers on time – in right place, Nguyen Yen would like to give you a fews notes:

– Please carefully check the package before receiving it, promotion items, vouchers,… Since delivery is successful, Nguyen Yen only responsible if there is  a error cause by the manufacturer (ref. Exchange & Return Policy), other cases will not be responsibility of Nguyen Yen.
– Please keep your phone with you for shipper to contact when delivery.
– Delivery time may be slower than expected due to a number of objective reasons: incorrect address, unable to contact, and some other force majeure circumstances.
– In case the delivery time is 1-2 hours past the expected delivery time and you still have not received the package, please contact us via hotline 0985.666.810/0979.725.810 so we can fix it as soon as possible.
– For addresses in apartments, buildings, etc., Please receive your package at the main lobby, it will be very difficult for shipper to deliver to your door, hope you understand for this.

III. Payments

For better customer serving, Nguyen Yen would like to inform customers of the following payment methods that apply at our website:

1. Applicable orders: orders from 500.000VNĐ to 23.000.000VNĐ (25-1000usd).
2. Subjects of application: All customers who buy our products online at website www.nguyenyen.vn
3. Methods:
3.1. Payment on delivery:
a. Nguyen Yen’s employee
Delivery staff will contact you to schedule a delivery. In case the customer is away, please entrust someone else to receive the package and make the payment
The local postal staff will deliver to you at the location you have listed. In case you are away, please entrust someone else to receive the package and make the payment. In some cases, if there is no one to receive the package, they will leave a message to ask you to come to the postal office to get the package.

3.2. Bank Transfer:
Please make the payment transfer at the bank or internet banking to this account:
– Asia Commercial Bank
– Account number: 7777206868
– Account owner: Nguyen Yen Salanganes Nest Company Limited.
Note: After transfering money, please send an email or call us to inform about your transfering including your account number so we can double check for you.
Phone: (+84) 979.725.810
Email: cskh@nguyenyen.vn

IV. Warranty Policy

Nguyen Yen is commited for the best quality of our product when it is delivered to customers.
However, in the process of transporting goods, there may be problems in appearance (scratch, dent), broken, therefore after receiving the package from the deliveryman, please check the product carefully. In case of defective goods and you don’t want to receive the package, please give it back to deliveryman. We will send you another product. 

V. Chính Sách Bảo Mật

a. Mục đích và phạm vi thu thập
– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.nguyenyen.vn, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Nguyên Yến không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
– Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website www.nguyenyen.vn. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào www.nguyenyen.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến. Nguyên Yến thu thập thông tin thông qua giao dịch mua hàng và tham gia bình luận, đánh giá sản phẩm qua website.
b. Phạm vi sử dụng thông tin
Website www.nguyenyen.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
Cụ thể:
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này vào các mục đích:
– Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).
– Gửi thư ngỏ / thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Nguyên Yến.
– Gửi thông tin về bảo hành sản phẩm.
– Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
– Gửi thông tin cho công ty tài chính tiếp nhận, thẩm định & duyệt hồ sơ trả góp của khách hàng.
– Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.
– Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.
– Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng.
c. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nguyên Yến.
d. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Khách hàng toàn quyền có thể yêu cầu Nguyên Yến kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân mà Nguyên Yến đã thu thập bất kỳ lúc nào và Nguyên Yến phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu của khách hàng.
– Thông tin cá nhân của thành viên trên www.nguyenyen.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
e. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật
– Nguyên Yến và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện đơn hàng với người tiêu dùng
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.